• ქართულ-კანადური ბიზნეს ცენტრი
  • "ქართულ-კანდური ბიზნეს ცენტრი" დაარსდა "ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრის" მიერ 2013 წელს, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საკონსულტაციო, საბუღალტრო და სატრენინგო მომსახურების სფეროები.

    "ქართულ-კანადაურმა ბიზნეს ცენტრმა" უამრავი პროექტი განახორციელა წარმატებით და შეიძინა მრავლი პარტნიორი.

    "ქართულ-კანადური ბიზნეს ცენტრი" დაკომპლექტებულია კვალიფიციური, მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე კადრებით, რომლებიც უკვე მრავალი წელია საბუღალტრო, საკონსულტაციო და ასევე სატრენინგო მომსახურებას უწევენ ბიზნესის სხვადასხა სფეროში მომუშავე კომპანიებს.