• სამთვიანი ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან!
 • საინტერესო და დინამიური გაკვეთილების მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ, ხანმოკლე პერიოდში გაიაროთ ინგლისური ენის კურსი სერთიფიცირებულ ბრიტანელ პედაგოგთან:
  კურსის მიზანია:

  ** გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარება
  ** თავისუფლად მეტყველების უნარის გამომუშავება
  ** კომუნიკაციისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა
  ** გრამატიკის და ლექსიკის გაღრმავება
  ** ინგლისურ ენაზე აზროვნების განვითარება

  გაკვეთილები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში
  ღირებულება თვეში: 130 ლარი (კვირაში 2-ჯერ).
  ღირებულებაში შედის სასწავლო მასალები
  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი