• ფინანსური მენეჯმენტი
 •  

  ტრენინგის პროგრამა:

  ** ფინანსური მენეჯერი, გადასახადები, საფინანსო გარემო
  ** ფულის ღირებულებითი თეორია
  ** აქტივების და ობლიგაციების შედარება
  ** ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი
  ** ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების მართვა
  ** დებიტორული დავალიანების - მოთხოვნებისა და მარაგების მართვა
  ** რისკი და სარგებელი
  ** ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა, ფასიანი ქაღალდების მართვა
  ** ფონდების მოძრაობის ანალიზი, ნაღდი ფულის მოძრაობის ანალიზის დაგეგმვა
  ** საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის მიმოხილვა
  ** მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულება
  ** დივიდენდური პოლიტიკა
  ** ფინანსური ინსტრუმენტები და სესხები
  ** მენეჯერული და ფინანსური აღრიცხვის შედარება

   

   

 • ტრენინგები ტარდება კვირაში 2-ჯერ
  კურსის ხანგრძლივობა: 6 კვირაკურსის ღირებულება 350 ლარი
  ინდივიდუალურად 450 ლარი.

  მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი