• აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
 • “ქართულ–კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი GCEC" აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის.

  ** ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელ კურსებზე (ინგლისური, რუსული, ზოგადი უნარები, ქართული, ისტორია, გეოგრაფია, მათემატიკა)
  ** საგრანტო და სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსებზე.
  ** საატესტატო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსებზე

  სასწავლო კურსის დაწყებამდე მოსწავლეები გაივლიან ტესტირებას და გასაუბრებას პედაგოგებთან, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრება მათი შესაბამისი დონის ჯგუფებში ჩარიცხვა. გაკვეთილები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში (3-4 კაცი).

  ცენტრში პერიოდულად ტარდება შუალედური გამოცდები, სწავლა ეფუძნება ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამას და მოთხოვნებს.
   
  “ქართულ–კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი GCEC" დაკომპლექტებულია კვალიფიციური, პროფესიონალი მრავალწლიანი პედაგოგიური სტაჟის მქონე პროფესორ-მასწავლებლებით.
   
   
  გაკვეთილები ტარდება როგორც ჯგუფურად, ასევე, ინდივიდუალურად
  საგნის ღირებულება თვეში: 100 ლარი
  70 ლარი (საატესტატო საგანი)
  რამოდენიმე საგნის არჩევის შემთხვევაში მოქმედებს შეღავათები.