• გერმანული ენის კურსები
  •         გერმანული ენის შემსწავლელი კურსი  მოიცავს გრამატიკის და ლექსიკის შესწავლას, დიდი ყურადღება ეთმობა  წერის, კითხვის, მეტყველების, გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებას, მეცადინეობისას გამოყენებული იქნება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები და  სხვადასხვა სავარჯიშოები.

    სწავლება მიმდინარეობს დონეების მიხედვით

  • გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში (3-5 კაცი)
    გაკვეთილის ხანგრძლოვობა 1,5 საათი
    სწავლის ღირებულება თვეში: 120 ლარი
    კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი