• პრაქტიკული აუდიტის შემსწავლელი კურსი
 • კურსს უძღვებიან შემოსავლების სამსახურის მოქმედი მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები, მომსახურების დეპარტამენტის პირადი საგადასახადო მრჩევლების სამმართველოს მრჩევლები.

  კურსის მიზანი:

  საწარმოს ფინანსური შემოწმების ჩატარებისშესწავლა;

  შემოწმების აქტის გაფორმების შესწავლა.

  საგადასახადო დეკლარაციების და ანგარიშების შესწავლა.

   

  სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ ძირითად მოდულებს:

  შემოწმების ჩატარების პრინციპები;

  პროფესიული სტანდარტები და მოთხოვნები აუდიტორის მიმართ

  გადასახადის გადამხდელის უფლებები და ვალდებულებები;

  აუდიტორული მიდგომა;

  შემოწმების სტრატეგიები;

  წინა სააუდიტორო ანალიზი;

  შემოწმების გეგმის მომზადება;

  აუდიტორული რისკების შეფასება;

  აუდიტის  მეთოდოლოგიები;

  საგადასახადო აუდიტის დასრულება(შემოწმების აქტი);

   

  ლექცია მოიცავს:

  თეორიულ მეცადინეობას;

  პრაქტიკულ მეცადინეობას (მანუალების და კაზუსების განხილვა);

  შემოწმების აქტის შედგენას.

 • კურსის ხანგრძლოვობა: ერთი თვე (კვირაში 2-ჯერ)
  ღირებულება: 400 ლარი
  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი