• სასაუბრო ინგლისური
 • კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს დროის მოკლე მონაკვეთში შეისწავლოს თავისუფლად საუბარი. გაკვეთილებს ატარებს კვალიფიციური პედაგოგი.

  კურსი მიზნად ისახავს მეტყველების და მოსმენის უნარის გაუმჯობესებას, ასევე, ლექსიკის გამდიდრებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კომუნიკაციისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენას, რაც ხელს შეუწყობს ინგლისურ ენაზე თავისუფლად მეტყველების უნარის გამომუშავებას.

   

 • გაკვეთილები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში (4-5)
  გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1,5 საათი
  სწავლის ღირებულება თვეში:
  120 ლარი (კვირაში 2–ჯერ)
  140 ლარი (კვირაში 3-ჯერ)

  მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით