• ზოგადი ინგლისური
 • "ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი GCEC" გთავაზობთ დროის უმოკლეს მონაკვეთში ინგლისური ენის შესწავლას, დაჩქარებული მეთოდით.

  კურსს უძღვებიან კვალიფიციური ინგლისელი, ამერიკელი და ქართველი პედაგოგები

  ზოგადი ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი შედგება ექვსი დონისგან, მოიცავს გრამატიკის და ლექსიკის შესწავლას, დიდი ყურადღება ეთმობა წერის, კითხვის, მეტყველების, გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებას, მეცადინეობისას გამოყენებული იქნება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები და სხვადასხვა სავარჯიშოები.

  მსმენელებს ჩაუტარდებათ წინასწარი გასაუბრება და ტესტირება დონის დასადგენად.

   

 • ყველა დონის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი
  ღირებულება თვეში: 120 ლარი (კვირაში 2-ჯერ); 140 ლარი (კვირაში 3-ჯერ)