• ვებ პროგრამირება და დიზაინი
 • პროგრამა მოიცავს:

  ნაწილი 1:

  ** ზოგადი მიმოხილვა
  ** სინტაქსი 
  ** Localhost
  ** Development Tools.

  ნაწილი 2:

  ** ცვლადები
  ** ოპერატორები
  ** არითმეტიკული მოქმედებები
  ** მოქმედებები ტექსტზე, რიცხვებზე
  ** ამოცანები.

  ნაწილი 3:

  ** IF-ELSE
  ** Switch-case
  ** ამოცანები.

  ნაწილი 4:

  ** ციკლი While, For
  ** მასივი
  ** შესაბამისი ამოცანები.

  ნაწილი 5:

  ** ფუნქციები
  ** ამოცანები.

  ნაწილი 6:

  ** ფორმები, GET და POST მეთოდები
  ** ვალიდაცია
  ** ინფორმაციის, წერილის გაგზავნა
  ** ამოცანები.

  ნაწილი 7:

  ** SSI
  ** ამოცანები.

  ნაწილი 8:

  ** Session
  ** Cookie
  ** ამოცანები.

  ნაწილი 9:

  MySQL - მიმოხილვა.

  ნაწილი 10:

  ** კავშირი ბაზასთან
  ** Insert
  ** Select
  ** Delete
  ** Update
  ** ამოცანები.

  ნაწილი 11:

  ** რეგისტრაცია
  ** ავტორიზაცია
  ** File Upload.

  ნაწილი 12:

  ** საძიებო სისტემა
  ** შემაჯამებელი ამოცანა 
  ** საიტის მართვა CMS (Content management system)-ის საშუალებით.

   

 • კურსის ხანგრძლივობა სამი თვე ( პროფესიონალურ დონეზე)
  ღირებულება 200 ლარი თვეში ( 2 კაცი ჯგუფში)
  ინდივიდუალურად 300 ლარი თვეში

  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი