• რუსული ენის კურსები
 • კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს დროის მოკლე მონაკვეთში შეისწავლოს თავისუფლად საუბარი, ასევე, სურს საფუძვლიანად შეისწავლოს ენა.

  კურსის მიზანია:
   გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარება
   თავისუფლად მეტყველების უნარის გამომუშავება
   კომუნიკაციისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა
   გრამატიკის და ლექსიკის გაღრმავება
   რუსულ ენაზე აზროვნების განვითარება
   

 • გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში (2-5 კაცი)
  სწავლის ღირებულება თვეში: 70 ლარი
  ინდივიდუალურად თვეში: 130 ლარი
  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი