• საგადასახადო კოდექსი
 •  

  კურსს უძღვებიან შემოსავლების სამსახურის მოქმედი მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები, მომსახურების დეპარტამენტის პირადი საგადასახადო მრჩევლების სამმართველოს მრჩევლები.

   

  კურსის მიზანი:

  საგადასახადო კანონმდებლობის (კოდექსის) შესწავლა.

  საგადასახადო დეკლარაციების და ანგარიშების შესწავლა.

  სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ ძირითად მოდულებს:

  საშემოსავლო და მოგების გადასახადის შესწავლა.

  საერთაშორისო დაგებვრის შესწავლას.

  საგადასახადო აღრიცხვის წესების შესწავლას.

  დამატებული ღირებულების გადასახადის შესწავლას.

  აქციზის გადასახადის შესწავლას.

  ქონების გადასახადის შესწავლას.

  საგადასახადო კონტროლის ძირითად დებულებების შესწავლას და ა.შ.  

  ლექცია მოიცავს:

  თეორიულ მეცადინეობას;

  პრაქტიკული მეცადინეობას (მანუალების და კაზუსების განხილვა)

   

   

   

   

 • ტრენინგის ხანგრძლივობა:ერთი თვე
  ტრენინგები ტარდება კვირაში 2-ჯერ
  ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ.
  კურსის ღირებულება: 500 ლარი

  მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით
  კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი