"ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი GCEC" ქართველი და კანადელი პროფესიონალების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად შეიქმნა, ჩვენი მიზანია, რომ საქართვლოში სწავლების პროცესი, შესაძლებლობები და ხარისხი კიდევ უფრო დაიხვეწოს და გაუმჯობესდეს. "ქართულ-კანადურ საგანმანთლებლო ცენტრში" შემუშავებული თანამედროვე, მოთხოვნებზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამები,   რაც სტუდენტებს საკუთარი ძალების რწმენ განმტკიცებაში, სამუშაო ადგილის მოძებნასა და საკუთარი შესაძლებლობების სრულად რეალიზებაში ეხმარება, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს მასშტაბით. 

"ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრის" ძირითად საქმიანობას სტუდენტთა გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების, სტაჟირებისა და დასაქმების პროგრამები წარმოადგენს, რომლებსაც ჩვენი საგანმანათლებლო ცენტრი უკვე მრავალი წელია წარმატებით ახორციელებს.

  • სწავლა საზღვარგარეთ
  • "ქართულ-კანადური ცენტრი" გთავაზობთ ინგლისური ენის კურსებს ლონდონის წამყვან ენის ცენტრებსა და კოლეჯებში.
    ... ვრცლად
  • ქართულ-კანადური ბიზნეს ცენტრი
  • "ქართულ-კანდური ბიზნეს ცენტრი" გთავაზობთ საკონსულტაციო, საბუღალტრო და სატრენინგო მომსახურებას... ვრცლად
  • ბუღალტრული აღრიცხვა სტაჟირებით!
  • თეორული კურსის და სტაჟირების გავლის შემდეგ სრულყოფილად დაეუფლებით ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებს და შეძლებთ დამოუკიდებლად აწარმოოთ ნებისმიერი ორგანიზაციული ფორმის საბუღალტრო საქმე. ... ვრცლად
  • სამთვიანი ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან!
  • კურსის მიზანია: ** გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარება ** თავისუფლად მეტყველების უნარის გამომუშავება ** კომუნიკაციისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა ** გრამატიკის და ლექსიკის გაღრმ... ვრცლად